NAGRODY

Uczestniczyłam w licznych konkursach krajowych i zagranicznych. Wyróżnienia i nagrody:

  • 1999 - I i II nagroda za skrzypce 1/2 w II Ogólnopolskim Konkursie Lutniczym im. Włodzimierza Kamińskiego w Poznaniu

  • 2001 - dwoje skrzypiec w II etapie X-tego Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu

  • 2002 - III nagroda, dyplom, brązowy medal za skrzypce w Międzynarodowym Konkursie im. P. Czajkowskiego w Moskwie oraz dyplom za najlepsze walory dźwiękowe tegoż instrumentu
    • VII miejsce za altówkę w tym samym konkursie
  • 2003 - II miejsce, dyplom, srebrny medal za altówkę w X Międzynarodowym Konkursie Lutniczym im. A. Stradiwariusa w Cremonie (I-go miejsca nie przyznano). MOja altówka i wiolonczela weszły do II-go etapu tegoż konkursu

  • 2006 - dwoje moich skrzypiec weszło do II-go etapu XI-go Międzynarodowego Konkursu Lutniczego im. A. Stradiwariusa w Cremonie